Ιατρός

Η μορφή και η μόρφωση του ιατρού κυρίου Παπαδημητρίου, ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Η κατάρτησή του από ελλάδα και εξωτερικό, ιδίως Αμερική , είναι υπερπλήρης και οι επιτυχίες του , πλέον αναγνωρισμένες. Γνωρίζω , προσωπικά και λόγω επαγγέλματος , για πολλά χρόνια τη δουλειά του και επισημαίνω τις πολλές επιτυχίες και την ικανοτητά του , ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Καλή δύναμη στο έργο του!